Det blå sommertogt 2011

Det blå sommertogt 2011

Fra Lillebælt gennem Kielerkanalen og Ejderen til Vesterhavet og Limfjorden

Det siger en jydetamp

Jylland? Ja, hvad er Jylland? En ubetydelig halvø, et anneks til det tyske rige og den europæiske union. På kortet ser det ud som en karikatur af en kuet, dansk bondeknold med spidshue og dryppende næse. Forrådskammer for hovedstaden. Leverandør af korn, mælk, kød og menneskelig talentmasse. Beboet af flittige, seje og skeptiske efterkommere af hedeopdyrkere og fiskere. Ofte den selvbevidste type, som fremkalder beskyldninger om snæversyn, provinsialisme og chauvinisme, når han hejser Den jyske Fane på en granraft med en krage som flagknop. Jylland er et sindelag og en tilstand. Og de holdninger, der ikke hurtigt udtrykkes i ord, som den italesættende klasse synes om, karakteriseres som fodslæbende bagstræb og smålig krænkethed. Det jyske sind er formet af et hårdt udkomme og den fortvivlende kendsgerning, at tåbelige hovedstadspolitikere i 1864 lod tysken få mere end en fjerdedel af det samlede jyske land. I dag må jyden tåle betegnelser som ”Udkantsdanmark” og ”Den rådne Banan”, men han taler indforstået med sin nabo om ”Det skæve Danmark”.

Landet rundt

Geografisk set er Jylland en beskyttende odde lagt vest for indsejlingen til Østersøen og de betydelige byer og lande omkring The Baltic Sea. Man kan sejle hele vejen rundt, selvom Jylland er en halvø. Muligheden hedder Kielerkanalen og Ejderen, de to delvis menneskeskabte vandveje, som gennem Holsten forbinder Østersøen og Vesterhavet. På ANDANTE havde vi flere gange overvejet at stå ud på dette togt. Jylland ligger lige ned til vandet, og vi ville se det i dets helhed. I 2010 var vi på vej, men vedvarende dårligt vejr i Vesterhavet fik os til at opgive, eftersom Ann ikke har lyst til havsejlads og slet ikke i vindstyrke 10+. En realistisk mulighed dukkede op i foråret 2011, da vi på bådudstillingen i Fredericia mødte min gamle sejlerkammerat Niels Harborg fra Fur og hurtigt fik en aftale i stand om, at Ann skulle sejle med til Friedrichstadt, og Niels komme dertil i bil og påmønstre, hvorefter Ann skulle køre hjem. Så gik vi i gang med planlægningen, men besluttede at vente med at anskaffe de fornødne søkort til behovet meldte sig. Vi ville ikke risikere forgæves køb.

I de sidste uger af maj 2011 var vejret særdeles sejler-uvenligt med kølighed, regn og megen vind. Men endelig lovede meteorologerne bedring fra og med søndag den 31. Vi gik om bord lørdag aften og stak til søs søndag morgen kl. 5. Vejret var nu stille, og vi sejlede for motor syd på. Målet var en ankerplads i As Vig, den store bugt syd for indsejlingen til Horsens Fjord, hvor der er mulighed for at komme tæt på land med vindlæ fra skovstykker langs stranden. Ud over at finde os til rette på ANDANTE på årets første sejlads skulle vi foretage kalibrering af ANDANTES nye selvstyrer. Der er god plads i vigen til omsvajninger og styreprøver, men kalibreringen lykkedes ikke trods gentagne forsøg. Selvstyreren kørte sit helt personlige slalom-program. Der var ikke andet at gøre end at alarmere installatøren, som kom om bord mandag ved middagstid, da vi var sejlet til Fredericia. Problemet blev ret hurtigt fundet. To strømførende ledninger skulle ”byttes om”, som han sagde, og en søprøve på Lillebælt viste, at alt nu var i orden.

Raymarine SPX 10 Smart Pilot er en formidabel god styrmand. Vi fik ro på os selv efter dette irritationsmoment. Nu kunne sommertogtet begynde for alvor. Vi forlod den støjplagede, ucharmerende lystbådehavn i Fredericia og gik stille og roligt for maskine i modstrøm og delvis modvind gennem broerne og overvejede forskellige ankerpladser.

Fredericia

Fredericia

Fænø Kalv i Lillebælt

Fænø Kalv i Lillebælt

Oliver på besøg

Oliver på besøg

Kolding Fjord, Lillebælt og Assens

Vi har ofte ligget ved Fænø tæt under Middelfart, men denne gang faldt øjet på den yderste del af Kolding Fjord, og vi lagde os for anker i Agtrup Vig på sydsiden af fjorden. Stedet var perfekt i den svage sydøstlige vind. Desuden var der den ro, som vi havde brug for efter Fredericia. Her var græssende køer og tæt krat med nattergalesang. Vi køjede tidligt ind, men var begge oppe ved midnatstid for i nattens stilhed at opleve nattergalen. Den lille grå fugl har stor stemmestyrke, og dens afvekslende sang lød helt klart over det sommerstille landskab.

Er det nu blevet sommer?

Vi vågner til sol og morgenbrusebad på badeplatformen. Ann hopper i bølgen den blå, svømmer et par gange rundt om ANDANTE og gyser ikke derved. I morgensolen har en flok nysgerrige køer samlet sig på standen. Nu er der ingen nattergal, men brølende hilsner fra kvæget på stranden. Lidt mod vest kommer et par fiskere tøffende i deres blåmalede joller. De røgter garn. Der blæser en fin lille morgenbrise, og som timerne går, får vi bedre og bedre sejlvejr med tiltagende vind fra vestnordvest.

Lillebælt lever op til sit ry som et af Danmarks bedste sejlfarvande. Nord for Bågø går vi i vinden og reber sejlene. Farten er 8,1 knob gennem vandet. ANDANTE har kurs mod Assens, hvor Oliver, vort barnebarn, som endnu ikke er fem måneder gammel, skal om bord for første gang. Kort før han kommer til marinaen, trækker end nu et vældigt regnvejr ind over Vestfyn, og i al hast sætter vi cockpitteltet op.

Larmende havnebyggeri på Assens Værft sikrer, at vi ikke sover for længe næste morgen, og vi står igen op til flot sol og klar, blå himmel.

Dyvig på Als

Dagens etape er fra Assens til Dyvig på Als. lndsejlingen ved Stegshoved er snæver, men vel afmærket. Hver gang er det en udfordring. Dyvig er næsten som en lagune, der udvider sig og skubber agerland og skovklædte bakker til side. Dyvig til bagbord, den lille Mjels Vig til styrbord.

På opfordring af jordomsejleren og vindrorsbyggeren Peter Matthiesen fra Nordborg lægger vi os ind til gæstebroen neden for klubhuset i Dyvig, og det er en ideel plads med vand, strøm og grill få meter fra ANDANTE.

Peter Matthiesen kommer på besøg. Han præsenterer sin nyindkøbte Norlin 37, der er under klargøring til en tur til Spanien. Vi hilser på hans brasilianske kone og deres ældste barn, Erik, der går på efterskole i Ladelund. Erik er resultatet af en dansk-brasiliansk romance for 16 år siden, da Peter kom til Brasilien på sin jordomsejling. Han så ikke sin søn, før han var 8 år. Nu bor de alle tre på Als, og Peter og konen har fået endnu en søn, Daniel, der er 4 år.

Vi siger goddag til havnefoged og brugsuddeler Asger Kræmer, der med stolthed præsenterer 11 årets havn11 udnævnt af Tursejlerforeningen. Den er meget velplejet med fine faciliteter. Havnefogeden tænder grill om aftenen. Vi spiser dejlig oksekød på græsplænen og driver hyggesnak med andre sejlere.

Dybbøl Mølle

Dybbøl Mølle

Højt over de grønne bakker på styrbords side dukker Dybbøl Mølle op -indtil videre ikke skæmmet af et eller andet politisk korrekt forsoningsmonument, som Grænseforeningen foreslår. Møllen står og fortæller om 1864.

 

Tvende Gange skudt i Grus
Atter rejst som Møllehus
Vogter for et Mindebo
Selv en Bavta, dansk og tro.

Indsejlingen til Dyvig

Indsejlingen til Dyvig

Andante i Dyvig Havn

Andante i Dyvig Havn

Danmark til Tyskland

Torsdag 2. juni står vi atter op til flat vejr. Syd på i medvind gennem Als Fjord for storsejl og maskine. Senere rummer vinden, og fra Alssund får vi bidevindsejlads til Kong Christian X’s Bro og hele vejen videre til Flensborg. Vi må endnu en gang sande, at nok er det udmærket at sejle i søkort 112 (Århus Bugt m.m.), men farvandet fra Lillebælt og syd på tager prisen som et bedre og mere afvekslende farvand; især fordi man hele tiden sejler kystnært. 

Vi runder de stejle klinter ved Borreshoved og møder hundredvis af sejlere på vej ud af fjorden. Meget flat syn. De varmer op til den årlige Rum Regatta i Flensborg, og senere lader vi os fortælle, at de sejler til Sønderborg for at hente deres danske sejlerkammerater. De skal også med til festlighederne i Flensborg.

Vi finder let en plads i den gamle industrihavn, Yachthafen Kielseng, der er med i frihavns-ordningen. Det koster € 3 pr. nat og € 30 i pant for toiletnøglen. Den havneafdeling, vi ligger i, tilhører Wassersportclub Flensburg, WSF. Klubhuset ligger først for på nordsiden (styrbord) ved indsejlingen. Det er bemandet, og med råb og fagter fra havnevagten får man anvist en grøn plads. Først i juni var der masser af grønne pladser. Var Flensborg-sejlerne måske alle på tur til Danmark?

Forskellen på DK og DE

Så er man i Tyskland. Hvad er forskellen? Træerne er grønne på samme måde. Det er det samme vand, der flyder på begge sider af den usynlige grænselinje midt i Flensborg Fjord. Fuglene synger med samme næb, og folk strider og kæmper for at få en tålelig hverdag ud af deres møje og besvær. Sproget er ikke det samme og udtryksmåderne heller ikke. Man er i udgangspunktet De’s. Der er små forskelle i adfærd som f.eks. autoritetstro, der mærkes hos dem, der har den formelle autoritet. Spørg! Gør som der bliver sagt! Vi møder påpasseligheden i form af Grenzschutzpolizei, som oven i købet ved en tidligere lejlighed bordede ANDANTE.

Kielseng Flensborg

Kielseng Flensborg

Olpenitzer Noor

Olpenitzer Noor

4. juni

Efter proviantering i Købmandsgården og Lidl er der afsejling for motor. Vi vil til Slien eller rettere Schleimunde, hvor vi fra tidligere kender ankerpladsen Olpenitzer Noor på sydsiden 1,5 sømil inden for Sliens udmunding i Østersøen. Det er et idyllisk sted med udsigt til et stråtækt fiskerhus. Det minder mig om den tyske forfatter Siegfried Lenz’ roman ”Forhistorien”. Den handler om en mand, der på flugt for de hærgende kommunisttropper i slutningen af anden verdenskrig, flytter et hjemstavnsmuseum fra Østpreussen til egnen ved Slien. Han genetablerer museet i et stråtækt fiskerhus -måske netop dette på halvøen Olperor. Til slut sætter han ild til og brænder museet ned til grunden, fordi det bliver misbrugt i revanchistisk øjemed.
Alligevel er romanen et varmt forsvar for retten til en hjemstavn. Ikke passende i et land, som hellere ser unionsborgerskabet indført, og hvor den politiske, såkaldte elite håner Danmark for en smule kontrol ved grænsen. Denne sommeraften tæller jeg mindst 35 ankerliggere. Aldrig har jeg set så mange på en plads. Solen skinner, der er svag vind fra nordøst. Ved solnedgang bliver der helt stille. Vi får en dejlig nat. I søkortet betegnes ankerpladsen som ”stark verkrautet”, men Ann -og mange andre -bader med største fryd. Vi har flere gange tidligere sejlet på Slien og været i Slesvig. Turen er anbefalelsesværdig, men vi har andre planer og letter anker tidligt næste morgen.

Lystbådehavnen i Holtenau

Lystbådehavnen i Holtenau

Vi sejler nærmere det store sluseanlæg. Der er en mængde fartøjer. Fragtskibe sejler ind og ud af sluserne. Store passagerfartøjer i klassisk stil ligger ved Tiessenkai på nordsiden af sluseområdet. Nogle få lystsejlere søger mod lystbådehavnen, ligeledes på nordsiden. Alle ligger langskibs. Der er god plads, men ingen vand og ingen el på broen. Kode til bad og toilet udleveres ved betaling af havnepenge, som for ANDANTE er € 7. Morgenbrød faldbydes på broen af en dame med en kurv. Vi havde regnet med at påfylde dieselolie før turen gen nem NOK og Ejderen, men mod forventning er der ikke en tank på stedet. De to nærmeste tankanlæg er henholdsvis Strande (Olympiahafen) 5 sømil nord for Holtenau eller ved en marina ved navn Borgsted ”under” motorvejsbroen ca. 30 km inde på kanalen.
På kanalkortet kan man se, at der er en sti over sluseområdet direkte til NADI (Nautischer Dienst) på den modsatte side af sluserne. Her skulle vi købe tyske søkort over vadehavsområdet fra Eidersperrwerk til Rømø. Men som et led i den almindelige sikkerhedsoprustning på alle havne er hele sluseområdet afspærret, så vi måtte spadserede 2-3 km for at komme uden om sluserne, med en gratis færge og over på sydsiden til Nautischer Dienst. Denne forretning er et sandt slaraffenland for søens folk. Nautischer Dienst er lagerførende i alle søkort fra hele verden -også elektroniske, og på skranken ligger den ene store pakke ved siden af den anden. De afhentes af besætningsmedlemmer fra de store fragtskibe, der går gennem sluserne. Nautischer Dienst er for professionelle, men fritidssejlere er mere end velkomne.

Indsejlingen til Kielerkanalen

Indsejlingen til Kielerkanalen

Østersøkysten syd for Slien er en typisk østjysk strækning, hvor klinter veksler med grønne enge og hvide, smalle strande. Stygge betonbyggerier som f.eks. feriebyen Damp 2000 skæmmer den landlige idyl, men hoteller skal der til, og bag malerne ligger en udmærket marina. Vi ser den kun i det fjerne, fartsætter mod sydøst og tager os godt i agt for de store bøjer, der afmærker et øvelsesområde for ubåde ud for Eckernforde. Forude ser vi det fra vejrudsigterne så kendte Kiel Fyr. Observationerne synes altid at berette om mere vind ved dette fyr end andre steder, men det er nu nok en skrøne. På strækningen fra Slien til Kiel Fjord var der masser af sejlbåde, men nu skifter søtrafikken karakter. Flere og flere fragtskibe viser sig og understreger, at Kielerkanalen er verdens mest benyttede maritime genvej med mere end 40.000 passager pr. år. En rejse mellem Østersøen og Nordsøen forkortes med ca. 250 sømil. Kanalen er 99 km lang, 90 m bred og har en vanddybde på 11 m. Den fri gennemsejlingshøjde er 40 m. Det største skib, der er sejlet gennem kanalen, var EVER LEADER, et tørlastskib under Panama-flag. 225 m lang, 32 m bredt. Kanalen blev indviet i 1895 med navnet Kaiser-Wilhelm-Kanal, nu hedder den Nord-Ostsee-Kanal -forkortet NOK -og afløste Ejder-kanalen fra 1783. Fra internettet kan man hente et såkaldt 11 Merkblatt11 på et A4-ark, som giver alle fornødne oplysninger om lyssignaler og radiokommunikation ved indsejling i slusen. Langt at foretrække er dog et kortblad udgivet af det tyske NV-Verlag med betegnelsen NOK 1 og 2. Det er et komplet søkort over hele kanalstrækningen fra Holtenau (Kiel) til Brunsbuttel (Elben) med oplysninger om dag-og natsignaler samt kanalens historie kort fortalt.

Sluseanlægget i Kiel-Holtenau

Sluseanlægget i Kiel-Holtenau

Andante i slusen

Adante i slusen

Sigtbarheden er dårlig, vi sejler langsomt og med navigationslysene tændt. Det er en smule gysende at høre en buldrende motorlyd for derefter at se en skygge materialisere sig som et kæmpemæssigt stålskrog kun 10-15 meter fra lille ANDANTE. Vi er parat til at sejle skibet på grund, hvis det skønnes nødvendigt, men heldigvis er lodserne om bord på fragtskibene kvalificerede, og der sker ikke noget. Ved 17-tiden forlader vi NOK og sejler ind i Gieselau, der er en kort forbindelseskanal mellem NOK og Ejderen. I NOK er vanddybden 11 m. I Gieselau Kanal er den 3 m. Ejderen kan besejles af skibe med maksimalt 2,7 m dybgang. Frihøjden er 21 m. Kanalen og Ejderen må ikke besejles efter solnedgang. Ejderen er 75 km lang, 52 km fra Gieselau sluse til Nordfeid sluse og 23 km fra Nordfeid til Eider Sperrwerk. Det sidste stykke kaldes også for tidevands-Ejderen. En fuldstændig oversigt over alle sluser og broer er udarbejdet af Wasser-und Schiffartsamt i Tanning (http://www.wsatoenning.wsv.de) En fin ståbi er også den danske sejler Ole Kofoed-Olsens bog ”Sejlads på nordtyske vandveje” fra forlaget Wisby & Wilkens. Den har det hele: Slien, Kielerkanalen, Ejderen og mange flere. Alt er bygget på Oles personlige oplevelser. For det tredje sejler vi efter et kortmateriale købt i slusekontoret i Gieselau. Kortet er nærmest at sammenligne med en plakat med fotos af alle broer og sluser, en tegning af hele Ejderens forløb med såvel kilometerangivelser som nummererede sideafmærkninger. Det er grafisk forvirrende, men hvis man giver sig tid og sætter sig ind i dets måde at informere på, opdager man, at også dette kort har det hele. For at komplettere stakken af papir skal også nævnes CEVN I-beviset, der dokumenterer, at jeg er fortrolig med farvandsafmærkninger, besejlingsregler, skibslys og signalfigurer, lyd-og lyssignaler samt skilte og advarselstavler. Dette bevis er ikke påkrævet på Kielerkanalen, som er en international vandvej. Vi når frem til vejbroen og slusen ved aftenstid. Signalerne er røde. Der er lukket for denne dag, men der er gode liggepladser ved broer på begge sider af kanalen. Der er hverken vand, elektricitet eller toiletter, men en miljøstation. Vi overnatter, og det er af og til uroligt, eftersom trykbølger fra de store, forbipasserende skibe i NOK løber ind i den lukkede kanal. Strømmen bruser først ind som en tsunami I bremses af slusen og kører ud igen. Løs fortøjning og mange fendere er nødvendig. Vi besluttede os til en gang grillmad på broen. Men nej, her afgik vores Cobbgril ved døden. Nedsmeltningen begyndte sidste år, og nu kan den ikke mere få luft. Vi opgav at stege og besluttede at kassere den. Vi købte den i 2002 og har brugt den med flid og fryd. Heldigvis er der flere og flere lystbådehavne med fine grillpladser, så helt slut er det ikke med denne sommerfornøjelse.

6. juni Slusning

Vi kalder Kiel Kanal 4 og får af en venligt forekommende mand at vi kan sejle ud i forbassinet og vente på lyssignalet ved Alte Schleusen, de gamle, nordlige sluser. Det tolker vi som om vi snart kan komme ind, men det viser sig at være forkert. Vi venter 3 kvarter i forbassinet sammen med en tysk langturssejler og kommer derefter ind, da slusen er tømt for en fritidssejler og en pram med en gravemaskine. Vi fortøjer helt fremme ved en lav flydebro, som findes i begge sider i hele slusens længde, og venter derefter på en stor, selvsejlende pram. Sluseafgiften opkræves ikke ved kajkanten, men erlægges i slusemesterens kontor i den bygning på midterøen, hvorfra alle fire sluser styres. Prisen er€ 8 for strækningen fra Kiel til Gieselau, hvor vi skal sluses ind i Eider-systemet. Slusningen er tilendebragt efter 7 kvarters forløb. Forskel i vandstanden ca. 10-20 cm.
Kielerkanalen kan man måske forestille sig som en hovedgade for tung erhvervstrafik. Det er også rigtigt, men det er på lange strækninger en idyllisk 11flod11 med et rigt fugleliv. Vi ser og hører hejrer, ænder, gæs, strandskader, rovfugle og et kor af sangfugle i bevoksningen på bredderne. Bondelandet er nært. Det dufter af raps, hyld og tjørn. Kedelig sejlads? Ja, det er ikke udfordrende som under sejl, men meget afslappende, bl.a. som følge af at man kan lade alting stå, hvor det bliver stillet. Man behøver ikke gøre søklar, men skal dog agte sig for de bølger, som skabes af med-og modgående fragtskibe. Det er fascinerende at blande sig med den tunge trafik, men ganske uden komplikationer. Ved km 85,5 finder vi Flemhuder See. Vi spottede den lille bugt på venstre side (sydsiden) af kanalen og fandt den derefter fint markeret i kanalkortet. En forkert rækkefølge. Men nu ved vi til næste gang, at Flemhuder See er en dejlig ankerplads, hvor det er tilladt at gøre holdt en enkelt nat. Vi køber brændstof i Borgsted marina og fylder op med vand -gratis. Tankanlægget blev passet af en meget hjælpsom mand, som professionelt fyldte tanken uden at spilde en dråbe og tilbød os at supplere vandbeholdningen med vand i dunke uden at det skulle koste naget. Efter en formiddag i strålende sol indtræffer midt på eftermiddagen et voldsomt tordenvejr med stærk regn og hagl. Det varer ca. 1 time.

Andante i slusen

Adante i slusen

Andante i slusen

Adante i slusen

Op ad stigen og hen ad kajen til kontoret, hvor man betaler.

Jernbanebroen ved rendsborg med den svævende bilfærge

Jernbanebroen ved rendsborg med den svævende bilfærge

Jernbanebroen ved rendsborg med den svævende bilfærge

7. juni

Citat direkte fra sommerdagbogen:

Gennem klapbro og sluse i Gieselau kl. 9.30. Betaler 2 x € 4,50. Dobbelt op, fordi vi er alene i slusen. Det vidste vi ikke, og slusemesteren havde ikke gjort sig den umage at fortælle os det på forhånd, skønt vi flere gange var på kontoret. Så kører vi i det holstenske bondeland med køer og gylle og svaler og fuglesang. Ejderen snor sig som en ål på en stegepande. Kl. 10.30 Lexfahre klapbro og sluse. 20 cm vandstandsforskel. Afgift: 2 x € 4,50 fordi vi er alene i slusen. Langs bredden brede bræmmer af åkander. Floden overfløjet af en stork. Til tider røde og grønne sideafmærkninger. Af og til stager med riskoste. 13.45 anløb Bargen. Idyllisk havneanlæg. Flydebroer med vand og strøm. Under en stander med det tyske og det Slesvig-holstenske flag (vandret stribet blå-hvid-rød) læser man på et skilt ”Kiek in”. Cykeltur 3 km til Erfde, en kedelig, døende lilleby, gennem et holstensk bondeland med store gårde og meget kvæg. Landet lugter af gødning og gylle. Beboet storkerede på en gammel lygtepæl i Erfde. 

Giselau Sluse

Giselau Sluse

8. juni

Bad, spule båd, vand i tank, afgang for 2200 rpm. for at indhente to danske fartøjer, en motorbåd og en sejler, der passerer forbi. Vil gerne nå slusen i Nordfeid, så vi kan sluse sammen og dermed halvere prisen. Mens vi tøffer af sted, kan jeg passende prøve mine færdigheder som bager. Skipper Ann kommenterer og vejleder fra sin plads ved rorpinden, mens jeg forvandler en melblanding til lækre boller frisk fra gasovnen. Vi kommer forbi et stort antal småhavne med flydebroer, flere steder står der skilte, som byder gæster velkommen. Mange udmærkede ankerpladser i flodens slyngninger. Vanddybde fra 2,5 til 10 m. 

Lystbådehavnen i Bargen

Lystbådehavnen i Bargen

Allerede her på andendagen må man konstatere, at denne del af Ejderen ikke har de store oplevelser gemt til den sejlende. Grønne marker, store træer, køer og næsten ingen trafik. For første gang prøver vi at sejle ANDANTE med cockpitteltet slået op. Det går fint, men udsigten er stærkt reduceret. Slusen i Nordfeid venter på os og tre andre fartøjer med åbne porte og grønt lys. Pris€ 4,50, som betales på kontoret tre etager oppe ad glatte trapper. Slusemesteren er glad for at se os og få lidt selskab på en trist og grå formiddag. Han fortæller om sine sejlture i Danmark og erindrer med glæde Egå Marina. 

Nordfeld Sluse

Nordfeld Sluse

Tidevandssejlads

Nordfeld er porten til vadehavs- og marsklandet. Og på vestsiden er der tidevand, faldende tidevand, men slusemesteren mener, at vi kan nå til Friedrichsstadt inden det er for sent. Forskellen mellem høj-og lavvande er 2,5-3 m. I næsten blændende regn farer vi af sted mellem sivene i et flodløb markeret med de lange vadehavsstager samt af og til kompasafmærkninger, der forhindrer os i at skyde farlige genveje. 

Frederiksstad og Uffe hin Spage

Der er kun 6 km fra Nordfeid til slusen i Friedrichstadt, der også er åben. I stadig øsende regn kommer vi ind. Sluseafgiften skal her som alle andre steder erlægges på slusemesterens kontor på 3. sal. Pris€ 8,30, men - som han siger - så koster det heller ikke noget at komme ud. Måske fordi vi ikke er vant til tidevandssejlads, føler vi en stor lettelse, da slusen lukker sig bag os, og vi er inde i havnen i Friedrichstadt. Først et kort stykke lige ud, derefter skarpt til højre gennem en tunnelagtig kanal kranset af høje træer. I den lille lystbådehavn er der hele to venlige, fortøjningshjælpsomme havneassistenter, der anviser os plads ved flydebroen svarende til vor dybgang. Den er 1,35, men ekkoloddet viser, at vi ligger på 1,20 m. Fortsat regn. 

Ejderen, udflugtsbåd

Ejderen, udflugtsbåd

Friedrichsstadt ligger på en halvø mellem de to floder Treene og Ejderen.
Det var måske her den danske kongesøn Uffe hin Spage i en holmgang svang sværdet Skræp, fældede sakserne, der gjorde krav på Slesvig og dermed afgjorde en slem national strid. Digteren N.F.S. Grundtvig besang hændelsen i 1848 i digtet ”Uffe hin Spage” og skrev bl.a.
”Nu tyskerne begge lå døde som sild,
Og Uffe stak sværdet i skede,
Og rygtet om sejren, det for som en ild
Fra Ejder i nør over hede.
Og Danemark jubled
fra hav og til hav .... ”
Sagnet om Uffe, søn af den gamle, blinde kong Vermund er hentet hos de to danske krønikeskrivere Svend Aggesen og Saxo Grammaticus. I Anders Bæksteds bog om nordiske guder og helte får det denne kommentar med på vejen: ”Efterhånden som dansk og tysk rykkede hinanden nærmere på livet, og forskellen på de to folks karakterer derved blev mere iøjnefaldende, fik vel det gamle lokalsagn værdi for danerne, der tog det til sig som deres eget og udvidede den enkle grænseepisode til at gælde hele rigets eksistens.
Middelalderens historieskrivere kunne da i Uffe se fædrelandets frelse fra tysk overmod og vold”. Jeg tager det med her, fordi sagnet lever i den gamle grænseegn. Som et eksempel kan nævnes, at i byen Tönning hedder den danske skole Uffe-Skolen. Til forsvar for det danske.

Da byen blev jødefri

Således beskrives Friedrichstadt/Frederiksstad i en artikel på Wikipedia: ” ... med cirka 2.500 indbyggere en mindre by i den sydvestlige del af Sydslesvig direkte ved udmundingen af Trenen i Ejderen. Byen med sin retvinklede gadestruktur, kanaler og mange huse i hollandsk renæssancestil minder om en typisk hollandsk by. Grunden er, at byen i 1600-tallet blev bygget af tilflyttede nederlandske religiøse flygtninge, som blev kaldt til Sydslesvig af den daværende gottorpske hertug Frederik 3” Op til i dag tindes flere trossamfund i den lille by.

Der er både tyske og danske protestanter, katolikker og nederlandske mennonitter og remonstranter.” Der er ingen jødisk menighed i byen længere. Den blev effektivt fjernet for ca. 70 år siden. På grund af de mange religionssamfund i byen blev Frederiksstad også kaldt toleranceby, men det gjaldt altså ikke jøderne.

Kigger man ned på fortovet, ser man enkelte såkaldte Stolpersteine snublesten - udført i bronze. De fylder ikke meget mere end en brosten og bærer navnene på de borgere, der boede her og blev slæbt væk og myrdet. De er monument over holocaust, nazisternes udryddelse af jøder, sigøjnere, politiske forfulgte, homoseksuelle, Jehovas vidner og mange andre ”undermennesker” i årene 1933 -1945. Stolpersteine er udlagt i tusindvis i byer overalt, hvor nazisterne hærgede.

Friedrichstadt har også tilnavnene hollænderbyen og ”lille Amsterdam” på grund af kanalerne, der gennemskærer byen, og de gavlvendte huse. Den er meget idyllisk med store piletræer, der læner sig ud over kanalernes stille vand, blomstrende rosenbuske og rolige udflugtsbåde, der besejler kanalerne med byens gæster. 

Fra lystbådehavnens store signalmast hilses vi velkommen med et Dannebrog blandt de mange flag. Og i klubhuset er forholdene ekstraordinært fine. Toiletterne er rene og pyntet med friske blomster. Klublokalet er en lille beværtning eller knejpe med maritim udsmykning og venlig, interesseret betjening af havnemester Manfred Greizer og fru Elisabeth. Han bor sammen med sin kone i klubhuset i sommerhalvåret. Han er 72 og pensioneret politibetjent fra Hamborg. Han var tidligere med sin Evasion motorsejler pladshaver i Friedrichstadt. Da jeg fortæller ham, at vores mål er Limfjorden, minder han om, at Vesterhavet kan være drillesygt.

 

For nogle år siden ville han selv tre måneder i Limfjorden, men lå en uge i lønning uden at få godt vejr og gik i stedet gennem de indre farvande. Da han skulle hjem ville han atter gerne gennem Vesterhavet, men lå en uge i Thyborøn og ventede på godt vejr, før han sejlede gennem de indre farvande hjem. Det ville vi ikke risikere, så vi lyttede flittigt på vejrudsigterne på tysk radio: NDR4 (NDR Info) 702 / 972 kHz -kl. 00:05, kl. 08:30 (3 dages udsigt) og kl. 22:05 og på Deutschlandfunk (DLF) 1269 kHz kl. 01:05, kl. 11:05 og kl. 21:05 (3 dages udsigt) Havnepengene beløber sig til€ 10 pr. nat. På kvitteringen står der ”Kiek mol wedder in”.

Her skiftede ANDANTE besætning, idet min ven Niels Harborg fra Fur kom om bord i stedet for Ann, der tog bilen hjem. Hun havde og har ingen lyst til havsejlads. Modsat mener Niels, at det ikke er en rigtig sommer, hvis han ikke mindst en gang kommer på havet. Han har før sin tid som selvstændig bådebygger gjort sig som bl.a. matros i handelsflåden, fisker og langturssejler. Så med ham om bord er jeg godt hjulpet.

Gezeitenkalender

Lige så vigtig som vejrudsigten er tidevandet. Den yderste del er Ejderen er en tidevandsflod. Havnen i Friedrichsstadt er beskyttet af en sluse, men det er nødvendigt at kende tidevandet for at planlægge en rejse til næste havn, Tanning, og ud gennem Eider Sperrwerk -den store dæmning og havsluse mellem floden og Vesterhavet. Vi køber den officielle tidevandstabel, Gezeitenkalender, til en pris af € 2,50 hos byens boghandler. Havnemester Manfred Greizer giver beredvilligt et lille kursus og gør fra begyndelsen opmærksom på, at vi på grund af tidevandet ikke kan gå fra Friedrichstadt og gennem Eider Sperrwerk i et hug. Vi må lave et mellemstop allerede i Tanning efter kun ca. 15 km, eftersom der ikke er mulighed for havneplads ved Eider Sperrwerk. Den havn ud fra hvilken tidevandet beregnes i dette område er Busum. På s. 30-31 ser vi de tidsforskelle fra Busum til hh. Friedrichstadt og Tanning, som vi må regne med, og derefter høj-og lavvandstidspunkterne for Busum på datoen 12. juni. Så kan vi begynde at planlægge vares sejlads, og planlægningen skal også tage højde for, at vi ikke kan sluse ud af Friedrichstadt tidligere end kl. 9, eftersom det er søndag.

12. juni 
Vand på. Slusning kl. 9.00 Motorsejlads til Tanning. Stort sommervejr. Finder god liggeplads i havnen mellem et par ybomme ved en flydebro. Kommer ind med 2,5 meter vand. Derefter faldende vande til kl. 18. Det er en meget mærkelig fornemmelse at se ANDANTE langsomt synke ned i det brune mudder og mærke dens bevægelser gradvist ophøre. Den stod en anelse skævt og det føltes som om den ville vælte, men det gjorde den nu ikke. Strømmen vendte kort efter 18, og snart flød skibet igen. Fine forhold med toilet, bad og affaldsplads kun for sejlere. Kode 4711 som kølnervand. Havnepenge€ 10. Aftensmaden indtager vi under Hotel Godewinds parasoller på kajkanten -en fisketallerken med alt godt fra Nordsøen. Niels inviterede.

13. juni 
Vi vågner ved 6-tiden. Alt er ganske stille. Båden står på bunden, men vandet stiger. Udmærkede vejrudsigter fra såvel tysk radio som DMI, som vi dels modtager på 243 kHz (dårlig kvalitet) dels får læst højt i telefonen af Ann, der sidder hjemme i Egå ved sin PC. Plan: Gennem Eider Sperrwerk til bøjen Eider Ton ne. Derfra mod nord til Hvide Sande. Afsejling Tanning kl. 10.00. Efter Tanning udvider floden sig meget, og vi passerer gennem det tættest besatte vindmølleland, jeg har set. Slusning ca. 11.30.

Eider Sperrwerk

Eider Sperrwerk

Det store havdige

Eider Sperrwerk ligger ved mundingen af Ejderen i det sydvestlige Sydslesvig. Formålet med vandstandssluserne er beskyttelse mod stormflod og styring af vandstanden i Ejderen. Før oprettelsen af dæmningen påvirkede tidevandet Ejderen helt til Rendsborg. Sammen med et nyopført dige har dæmningen en længde på 4,9 km. Dæmningen formindskede dermed digernes længde ved Ejderens munding fra 60 km til nu kun 4,8 km.

 

Dæmningen blev indviet den 20. marts 1973 efter en byggetid på godt 5 år. Byggeomkostningerne beløb sig til cirka € 87 mio. og er den hidtil største tyske kystsikring. Baggrunden er enorme oversvømmelser efter stormfloden i 1962, som også ramte Tönning. Hele konstruktionen består af to separate rækker med hver fem store sluseporte, der regulerer vandgennemgangen mellem Ejderen og Nordsøen i forhold til vejr-og vandforholdene. Ved lavvande (ebbe) strømmer vandet kontrolleret fra Ejderen ud i Nordsøen og ved højvande tilsvarende fra Nordsøen ind i Ejderen. I løbet af tolv timer kan på den måde løbe op til 50 millioner kubikmeter vand ind og ud af sluserne. I tilfælde af stormflod lukkes sluseportene. Ved siden af sluseportene befinder sig en cirka 75 meter lang og 14 meter bred kammersluse med en klapbro, hvor mindre skibe sluses igennem dæmningen. Det er alt overvejende fiskekuttere, udflugtsbåde og fritidssejlere. Hele bygningsværket hviler på 600 pæle af stål og beton, der blev drevet mere end 20 meter ned i undergrunden. Som følge af nye strømforhold opstod i 1980’erne et hul foran dæmningen, som måtte opfyldes med cirka 20.000 sandsække. Vi afpassede sejladsen fra Tönning, så vi kunne gå igennem slusen -og det var gratis -ved højvande og nyde godt af medstrømmen de ca. 15 sømil ud til Eider Tonne. Strømmen flytter store mængder sand, og derfor er sejlløbet hele tiden under forandring.

Det er ufravigeligt nødvendigt at have nye, opdaterede søkort for at komme sikkert ud til 10 m-kurven. Samtidig skal man holde skarpt udkig, fordi man ikke kan regne med, at afmærkningerne står præcist som angivet i søkortet. Når sluseportene åbner sig, er det med en gysen man kigger gennem sprækken ud mod det store vand. Gradvist trækker det lave, grå land sig tilhage. Vi går ud af slusen kl. 11.30 og passerer midtfarvandsafmærkningen Eider Ton ne RW lso. 4s kl. 14.19. Fin vind agten for tværs. Vi lægger en kurs på 320 grader og nyder vinden og vejret. Målet er Hvide Sande. Oprindeligt var planen at sejle til Helgoland og derefter besøge en eller flere af de tyske vadehavsøer samt Rømø, Fanø og Esbjerg, men arbejdet kalder på min makker. Niels må hjem til sit værft ved Fursund. Flere kuttere har meldt, at de ønsker at komme på bedding. Niels siger: ”Der er jo ikke andre end mig til at gøre det”. Det forstår jeg.

Vindmølleparken Horns Rev

Vindmølleparken Horns Rev

Det store hav

Ved aftenstid er vinden tiltaget så meget, at vi mindsker sejlene. Det blæser ca. 10 m/s agten for tværs, og i den medløbende sø viser ANDANTES nye selvstyrer, at den er pengene værd. Den styrer fuldstændig roligt og sikkert og bidrager til både komfort og tryghed. Det gælder ikke mindst efter mørkets frembrud. Vi behøver ikke sidde ved rorpinden, men kan bevæge os omkring i cockpittet og salonen og koncentrere os om udkig og navigation. Den største oplevelse er at passere vindmøllerne på Horns Rev ud for Blåvandshuk. Et anlæg, der imponerer i kraft af sin størrelse. Havmølleparken Horns Rev 1, der består af 80 vindmøller på i alt 160 MW, blev opført i 2002 af Elsam Kraft. I dag ejer Vattenfall 60 procent af Horns Rev 1, mens DONG Energy ejer 40 procent. Havmølleparken kan producere el nok til 150.000 parcelhuse eller det, der svarer til knap to procent af det totale danske elforbrug. Opførelsen af Horns Rev 1 har kostet cirka 2 milliarder danske kroner. Horns Rev 2 omfatter 91 vindmøller. Hver mølle har en kapacitet på 2,3 MW. Parkens forventede årlige elproduktion på 800 GWh er nok til at dække omkring 200.000 husstandes årlige elforbrug. Horns Rev 2 er ejet af DONG Energy, og over 2.300 mennesker har været involveret i opførelsen. Horns Rev 2 er den havmøllepark i verden, der er placeret længst væk fra fastlandet. For første gang i historien benyttes en beboelsesplatform i forbindelse med en havmøllepark. Herved reduceres rejsetiden til og fra parken.

Loggen viser en udsejlet distance på ca. 130 sømil, da vi tirsdag 14. juni ved 8.30 tiden forbereder os på at anduve Hvide Sande. Nattens regnfulde og småsnuskede vejr er blæst bort og erstattet af en klar, frisk sommerdag med sol, vind og drivende skyer. Enkelte fiskefartøjer og en old timer ligger foran ANDANTE og viser, at der er temmelig grov sø mellem molerne. Vi kalder Hvide Sande Havn på VHF’en og modtager præcise oplysninger om vind, strøm, vanddybde og bølgehøjde i indsejlingen. Vi ruller forsejlet ind, starter motoren og stryger ind i havneløbet for fuld knald.

Der er to lystbådehavne i Hvide Sande. Den ene er en flydebro, placeret i et hjørne af fiskerihavnen vest for sluserne. Den anden, kaldet Fjordhavnen og Æ Gammel Havn, finder man placeret på den anden side sluserne. Man skal igennem kammerslusen, men det er gratis. Det er lystbådehavnen også, men i fiskerihavnen koster det 100 kr., som erlægges ved skranken i slusekontoret. Vi havde kun brug for et kort ophold og valgte derfor den nemme løsning -at ligge i fiskerihavnen. Men Fjordhavnen er hyggelig og rolig og faciliteterne er langt bedre end i fiskerihavnen.

Hv.Sande Lystbådehavn

Hv.Sande Lystbådehavn

 

I Hvide Sande ville vi besøge fhv. fisker Chr. Bollerup og med ham mindes fantastiske begivenheder 50 år tilbage i tiden. Tidsrejsen tager os med til 20. december 1961. Vi er sammen med Chr. Bollerup og to af hans kammerater om bord på en gammel fiskekutter ved navn ”Jenny Skamager” på laksefiskeri i Østersøen øst for Gotland. Der er fuld storm fra nordvest. ”Situationen var ikke behagelig, men endnu ikke kritisk”, skriver Chr. Bollerup i sine erindringer, som -signeret af forfatteren -findes i mit maritime bibliotek. Kutteren blev hårdt ramt af stormen. Ankergrejerne blev sprængt, styrehuset slået løs og motoren druknede. I fire dage drev ”Jenny Sko mager” for vind og vejr, og ingen reagerede på besætningens nødsignaler. Det frøs 14 grader og kutteren blev langsomt overiset. I et desperat forsøg på at nå land riggede besætningen en presenning til som en slags spiler, og juledag strandede de på inderste revle ved Brusterort i Kaliningrad. De blev observeret fra land af en militær vagtpost og vinkede som gale. Men i stedet for at hjælpe dem, affyrede han varselsskud og gjorde tegn til, at de skulle vade i land gennem brændingen. Med døden som fjerdemand lykkedes det de tre at komme op på stranden, hvor de styrtede om, dødeligt udmattede. Men de blev ikke modtaget som skibbrudne i livsfare, tværtimod blev de behandlet som forbrydere og grænseoverløbere og kastet i fængsel. Russerne skulle bruge 14 dage på at forstå, at deres ”fangst” ikke var farlige spioner, men ulykkelige danske fiskere. Da det stod klart, blev de smidt på gaden og måtte selv skaffe sig en hyre, så de kunne komme med en coaster til Bornholm. Den danske ambassade var komplet uinteresseret i de tre unge fiskeres skæbne. Forliset med ”Jenny Skomager” har naturligvis præget Chr. Bollerup, og til Hvide Sande kirkes 50 års jubilæum i 2004 besluttede han at bygge en model af kutteren og forære den til kirken, hvor den hænger i dag som votivgave. Det er en gammel tradition, at søfolk som tak for frelse giver en gave til kirken eller Gud, om man vil. Hele historien samt meget mere er at læse i Chr. Bollerups bog ” Jenny Skomager”. Jeg ville blot besøge og takke Bollerup, som sidste år uopfordret havde sendt mig sin bog. Vejret viste sig fra den dejligste side, og jeg græmmede mig i al stilhed over, at der ikke var tid til en sejltur på Ringkøbing Fjord og besøg i Ringkøbing og Bork. Men vi stak til havs igen, og i stadig aftagende vind gik det nord på med kurs mod Thyborøn Kanal. De sidste 5-10 mil måtte vi sejle for storsejl og maskine.

Sejle over den våde grav

Ofte er havsejlads en smule uafvekslende, fordi der ikke er mange fartøjer omkring en, og fordi landet fortoner sig som en anelsesfuld, grå stribe langt borte. Men turen fra Hvide Sande forbi Nørre Lyngvig Fyr, Thorsminde og til Thyborøn bød på gode muligheder for at studere en ”vestlig profil af den kimbriske halvø”, som St. St. Blicher har kaldt det. Vi sejlede på 10-meter kurven, og det er for tæt, hvis det blæser eller der er en dårlig vejrudsigt. Med en gysen gled vi henover de banker, hvor de to engelske linjeskibe, St. George og Defence strandede og forliste juleaftensnat 1811. Mellem 1300 og 1400 mand omkom ved forliset, kun 17 overlevede. De mange genstande, der er bjerget, er kernen i strandingsmuseet i fiskerbyen Thorsminde, der ligger skjult bag moler og klitter. Det første, vi ser af Thyborøn, er svirrende møllevinger. De glimter i lyset og er ikke hvad man ifølge en klassisk landskabsopfattelse kan kalde smukke. Men jeg må jo mindes, hvad forfatteren Knud Sørensen sagde til mig, da jeg skrev ”Limfjorden set fra søsiden”. De er miljømæssigt korrekte og står på et etisk fundament, som overtrumfer det æstetiske. Jeg er ikke enig. Længere mod nord ser vi klokketårnet fra Thyborøn Kirke og ved siden af de maiede skorstene fra Thyborøn Fiskeindustri, der forædler småfisk som tobis, brisling, blåhvilling og sperling til proteinprodukter. Tro på Gud og mammon side om side.

 

Molearmene rækker gæstfrit ud efter os, selvom de udlagte betonklodser kan ligne frådende tænder, når de bides med bølgernes brod. Det er trods alt beroligende at glide ind i smult vand. Når vi sejler på det store hav, føler jeg tit rædslen fra det navnløse mørke op gennem skosålerne. Kun en tynd skal af glasfiber skiller os fra undergang og forlis. Nå, bange er jeg ikke. Ej heller Niels. Men det er dejligt hver gang man er godt og sikkert i havn i magsvejr. Vi skal ikke i havn i Thyborøn denne gang. Vejret siger, at vi kan tage en nat for anker, og administrationschefen på Fur Skibs- og Bådebyggeri er af samme opfattelse: Hvis ikke vi kan nå den sidste broåbning, bør vi være tidligt klar næste morgen, så Niels kan komme på arbejde derhjemme. Drevet af svag vind, sejlende på fladt vand og med en smule medstrøm glider vi for sejl igennem Thyborøn Kanal ind i Nissum Bredning, hvor sælerne hilser os velkommen. Niels mener bestemt, at det er ”Luffe”. Jeg går i pantryet og bikser en gang aftensmad sammen. Niels sidder næsten drømmende ved roret og har det så godt, som det er muligt for ham - med en båd mellem næverne. ”Skaffe”, siger jeg. Vi kobler selvstyreren til og lægger fjernbetjeningen ved siden af Niels’ tallerken i dækssalonen. Så kan vi spise og styre på samme tid. I den sydøstlige del af bredningen er der gode ankermuligheder neden for bakkelandskabet Toftum Bjerge, og her lader vi ankeret gå. ANDANTE bliver bakket grundigt til, så vi er sikre på, at hun ikke skrider i nattens løb, som det skete for Niels’ LAPPEDYKKEREN, da vi lå her for et par år siden. Denne del af sommertogtet nærmede sig sin afslutning. Vi skriver 16. juni og har været af sted siden 31. maj. Næste dag kommer vi til Fur, hvor Niels afmønstrer, og Ann igen kommer om bord.