Drømmesejlads og forlis

Drømmesejlads og forlis

Tursejlerbog fra Preben Heide tager det hele med – stjerneklare, fløjsbløde nætter på det store ocean – og alle sejleres skræk: grundstødning og forlis. Bogen er Preben Heides forfatterdebut. Det skrivelaug, der består af barske og bløde langturssejlere, har fået endnu et medlem.

Det er TV-manden, journalisten og sejleren Preben Heide, der har brug et år uden egen båd til at få styr på alle sine logbøger og sejlererindringer. Heide har sejlet i ANDANTE I, II og III – henholdsvis en Vega, en Engholm 36 og en Malö 116. Nu har han en Sirius 32 DS på bedding hos Sirius Werft i Tyskland. Bogen spænder fra en Pinsetur rundt om Samsø i begyndelsen af 1980erne til alle sejleres store drømmerejse med pas- satvinden for fulde sejl over Atlanterhavet.

Bogen er ikke kun for sejlere, men også for dem, der vil have en ny synsvinkel på det lille land, der ligger lige ned til vandet. Et bud på det forenklede, ja, enkle liv. Hele bogen er gennemsyret af den alvor, der kommer af have prøvet et forlis. Det skete i Rigabugten, hvor ANDANTE I ramte et skær og forfatteren og hans hu- stru måtte forlade deres båd, da vandet fossede ind og druknede drømmen om den store tur rundt i Østersøen. Bagefter måtte de lide den tort at blive beskyldt for selv at have arrangeret forliset for at score forsikringssummen. Den tur blev gennem ført senere, og bogen er skrevet som en inspiration for alle sejlere, der ønsker at besøge Letland, Est-Land, Finland, Ålandsøerne og sejle gennem kanaler og søer i Sverige. Den tager også læserne med til Norge, Holland, på Europas floder og kanaler mellem Østersøen og Middelhavet – og på den store oceantur til Caribien.

Bogen er illustreret med kortskitser og masser af farvebilleder.

DRØMMESEJLADS OG FORLIS