Limfjorden Rundt – Danmarks største

Sømanden synger bag sit rat

Skibene er af træ, men mændene er af jern. Derfor begynder hele tabernaklet med en omgang rustfjerner. Hvad det er, kommer vi til om lidt. Endnu er det mandag. Den ene skude efter den anden nærmer sig Løgstør. Havnen genlyder af glade råb, når besætningerne hilser på hinanden, skibene skubber sig ind på plads og trosser langes over kajkanten. Det er et puslespil af få flere snese store træskibe bundet fast til land og til hinanden i den lille havn, som Løgstør er. De kommer fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland og samles her ved porten til Limfjordens Øhav for at være med i den store, årlige sejlads Limfjorden Rundt. Deltagerne samles hvert år mandag i uge 37 i Løgstør. Byen benytter lejligheden til fest og ballade med musik og dans, motorcykeltræf og veteranbilstævne, gratis adgang til Limfjordsmuseet, sejlads på Frederik VII’s kanal og en stor fællesspisning på havnen, hvor gullasch-kanonerne fra Beredskabsstyrelsen er kørt i stilling. Skipperlabskovs til 550 sejlere og frivillige hjælpere.

Tirsdag morgen skifter stemningen fra det overgivne og løsslupne til det mere målrettede. Der kaldes til skippermøde i Kulturladen. Stemmerne kan lyde rustne efter gårsdagens mange gange ”skål du gamle” og derfor lægger skipperne ud med en lille en til halsen, kaldet en rustfjerner. Niels Sohn fra Skive, der leder hele arrangementet, gennemgår startproceduren og sejladsbestemmelserne. Ganske vist er det en uges hyggesejlads, men det er også seriøs kapsejlads. De deltagende fartøjer er delt ind i klasser efter størrelse, og der bliver kæmpet om placeringerne og om æren.

Første sejlads er fra Løgstør til Thisted. Her er der fest. Næste morgen stævner deltagerne fra Thisted syd på igennem Vilsundbroen, hvor brofogeden slippe de mange skibe igennem i hold, så biltrafikken mellem Mors og Thy ikke går helt i stå. Anden etape skydes i gang lige syd for broen, og uret tæller når skibene har passeret en båkelinje mellem Mors og Thy. Snart sejler de tæt under skovklædte skrænter, dernæst rager små odder med marehalm og grus ud til sideafmærkningerne, og så viger landet tilbage og åbenbarer store bredninger. Nogle har disse store, åbne farvande som de foretrukne. For andre er det snoede farvand fra Nees Sund til snævringen mellem Mors og Jegindø toppen. Her disker Vorherre op med en overdådig anretning af naturoplevelser og sejladsmæssige udfordringer. Bådeløbet vrider sig mellem øer og holme. Der ligger Thyholm og til bagbord skimtes Mors. Ofte må kapsejladsen sættes på pause, fordi de store skibe ikke kan gå igennem for sejl. Målet for anden etape er Struer. Her er igen fest. De næste etaper er Struer-Nykøbing, Nykøbing-Fur og endelig Fur-Skive, hvor arrangementet slutter med en fest, der er endnu større end alle de andre fem fester.

2017 sejles Limfjorden Rundt for 30. gang og forventes at blive endnu større og mere festlig. Det er jubilæumsår og hvem ved, hvor længe Niels Sohn fra Skive, manden bag det hele, har kræfter til at blive ved.

Skulle man være af den opfattelse, at Limfjordsfolk er stille og tilbageholdende, skal man opleve den glæde og det humør, hvormed havnebyerne tager imod disse gæstesejlere fra hele Danmark. Her er næsten ingen ende på nysgerrigheden, interessen, hjælpsomheden og gavmildheden. Der er mange muligheder for at opleve den store, maritime begivenhed. Store skibe som skonnerten Lilla Dan sælger gastepladser og tilbyder en oplevelse på 1. klasse. Mindre fartøjer mangler af og til gaster og så indgår man i et arbejds- og sejlerfællesskab med deleøkonomi. Fra landsiden følges de spektakulære skibe af en stor gruppe autocampere og motorcykelveteraner, der på havn efter havn holder deres egne, parallelle saltvandstræf.