Limfjorden set fra søsiden

Limfjorden set fra søsiden

- den store Limfjordsbog for sejlerfolk og landkrabber

Limfjordsbogen er en håndbog for sejlere og en oplevelsesguide for alle, der færdes ved og på dette Nordeuropas mest interessante farvand.

Den er blevet til efter adskillige sommertogter med det gode skib LAPPEDYKKEREN fra Fur, og forfatterens ANDANTE, hans fjerde sejlbåd.

Oplev nysgerrige sæler, læs om dræbertang, gode måltider med muslinger, østers og pandestegte rødspætter.
Få inspiration til ekspeditioner på cykel i de dejligste landskaber langs fjorden og øhavet. Mød forfattere, malere og bådbyggere, der elsker deres træskibe. Gå i land på øer og næs, oplev flere end 40 havne, de dejligste ankerpladser og de storslåede landskaber omkring denne fjord, der siden vikingetiden har været en vandvej og et spisekammer af største betydning.

Limfjorden er sejlerfarvand og kulturlandskab. I kuling og magsvejr fra Hals til Thyborøn og fra Hannæs til Hjarbæk. Preben Heide TV-mand. Journalist. Forfatter. Men først og fremmest rutineret tursejler efter mere end 25 år med foden på eget dæk.